Organisatie Advies. Sparren met een expert?

 

→ Opstellen procedures om bedrijfsdoelen te bepalen en het behalen te ondersteunen.

→ Vertrekpunt vaststellen en strategie bepalen om bedrijfsdoelen te bereiken binnen de beoogde termijn.

→ Opstellen functioneringsgesprekken, voortgangsgesprekken, arbeidsovereenkomsten agenderen en beheren van termijnen.

→ Opstellen beleid duurzame inzetbaarheid RI&E en PvA alsmede protocollen, registers en verzuim- en arboreglement.

→ Bijstellen beleid of ombuigen eerder vastgestelde doelen, sparren, spiegelen en postieve feedback geven.

→ Controleren en opstellen van vennootschapscontracten, statuten nalopen van en advies over bedrijfsorganisatie etc.

→ Advies inzake voorbereiden financieringsvraagstukken, herfinanciering, investeringen, factoring en leaseconstructies.

→ Advies en opstellen continuïteits- en calamiteitenplan.

→ Efficiënter maken van bedrijfsprocessen.

→ Hulp en advies bij veranderprojecten.

→ Interim management (op meerdere niveau's) bij ziekte /AO of na overlijden.

Sparren met een expert? Vraag ons om de mogelijkheden, de tarieven en de samenwerkende partners.